CONTACT USLightfastness of Textiles

ความทนทานของ textiles (วัสดุทอ)

Lightfastness คือ ความทนทานของผ้าที่ทอเมื่อกระทบกับแสงแดด ความทนทานนี้มีความสำคัญต่อการนำผ้ามาใช้งาน แต่ไม่รวมสภาวะอากาศเช่น อุณภูมิ และ ความชื้น

Colorfastness จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุตัวอย่างชิ้นผ้า textile กระทบกับแสงแดด อุณภูมิ และ ความชื้นที่เปลี่ยนไป ซึ้งอาจทำให้เกิดความจางลงของสีที่ผ้าหรือการเปลี่ยนสีของผ้า ความจางลงและการเปลี่ยนสีของผ้านั้นเกิดจาก ปฏิกิริยาของสีผ้าและ UV light, visible radiation, อุณภูมิ และ ความชื้น

Standard reference materials for lightfastness testing

วัตถุที่ใช้เป็นการวัดมาตรฐานของความทนทานของผ้าทอคือผ้าขนสัตว์

การที่สีหายไปเป็นการวัดว่าเครื่องใช้งานจนเสร็จสิ้นตามกระบวนการ

  • สีฟ้า

  AATCC Blue Wool

  ISO Blue Wool

  DIN Blue Wool

  JIS Blue Wool

  • สีแดง

  ISO Red Azoic Cloth

  • สีม่วง

  AATCC Purple Cloth

  การวัดตัวอย่างกับมาตรฐานผ้าขนสัตว์สีฟ้าจำต้องมี

  • เวลากระทบแสง
  • ประเมินสีที่จางลง
  • เครื่องตรวจที่มีสภาวะที่ดี
  • ความสามารถที่จะมีการตรวจซ้ำและมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม (Reproducibility)

ISO Blue Wool ผ้าขนสัตว์สีฟ้า

 • ลำดับความเข้มสีเป็น 1-8 (1 คือสว่างที่สุด 8 คือมืดที่สุด)
 • ความทนทานต่อแสงของผ้าขนสัตว์เพิ่มไปกับเลข
 • ผ้าขนสัตว์นี้เอามามาตราฐานเปรียบเทียบกับชิ้นผ้าตัวอย่าง
 • ผ้าขนสัตว์นี้นำมาดูได้ว่าการจัดตั้งเวลาตรวจควรเป็นเวลาเท่าไหร่
 • ผ้าขนสัตว์สีฟ้านี้ทำมาจากสีย้อม dye คนละอย่าง
 • ผ้าขนสัตว์สีฟ้าไม่ได้เริ่มมาจากสีเดียวกัน

AATCC Blue wool ผ้าขนสัตว์สีฟ้า

 • ลำดับความเข้มสีเป็น L2-L9
 • ผ้าขนสัตว์นี้ทำมาจากสีย้อมสองชนิดแบบทนทานและไม่ทนทานต่อแสง
 • ความทนทานของผ้าขนสัตว์นี้มากขึ้นเป็นสองเท่าในแต่ละลำดับจาก

ISO Red Azoic Cloth
ความจางลงของสีผ้าทอเร็วขึ้นตามความชื้นที่มากขึ้น

AATCC Purple Cloth (Xenon Reference Fabric)
ความจางลงของสีผ้าทอเร็วขึ้นไปตามอุณหภูมิ

Evaluation of lightfastness
การประเมินผลของการวัดความทนทานของสีต่อแสงแดดo ความทนทานของสีผ้าขนสัตว์สีฟ้าเรียงลำดับตามเกรด จาก 1-8 (1 แย่ที่สุด, 8 ดีที่สุด)

o เครื่องแต่งกายคุณภาพไม่ควรต่ำกว่า Grade 4
o เฟอร์นิเจอร์คุณภาพไม่ควรต่ำกว่า Grade 6

ISO Blue Wool ผ้าขนสัตว์สีฟ้า

ความทนทานของสีผ้าขนสัตว์สีฟ้าเรียงลำดับตามเกรด จาก 1-8 (1 แย่ที่สุด, 8 ดีที่สุด)

 • เครื่องแต่งกายคุณภาพไม่ควรต่ำกว่า Grade 4
 • เฟอร์นิเจอร์คุณภาพไม่ควรต่ำกว่า Grade 6

Lightfastness Test Standards

มาตรฐานที่ใช้ตรวจความทนทานของสีผ้า

สำหรับเครื่องกาย มาตราฐานของความทนทานของสีผ้านั้นเป็นปัจจัยเดียวที่ควรตรวจเพราะว่าเครื่องแต่งกายนั้นไม่ได้ถูกกระทบกับสภาวะอากาศที่รุนแรง เนื่องจากผู้คนไม่สามารถอยู่ในสภาวะร้อนจัดหรือฝนตกหนักเป็นเวลานาน

สำหรับเครื่องยนต์ มาตราฐานของความทนทานของสีผ้านั้นแตกต่างจากเครื่องกายเพราะเครื่องยนต์อยู่ในสภาวะอากาศที่รุนแรง เช่นอุณหภูมิร้อนจัด ทั้งเครื่องกายเครื่องยนต์จึงใช้มาตรฐานที่ไม่เหมือนกันแต่ยังคงเน้นความมนมานของสีในแดดเป็นหลัก

ตัวอย่างผ้าที่อยู่ข้างนอกหรือในโรงงานนั้นเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน ที่ใช้กับเครื่องวัดตัวอย่างในสภาวะอากาศเหมือนข้างนอก หรือ Weathering แทนเพราะตัวอย่างที่อยู่ข้างนอกมักเจอสภาพอากาศอย่างอื่นนอกเหนือจากแสงแดด

Textiles Lightfastness Exposure Methods for Xenon arc

วิธีการตรวจความคงทนของผ้าหรือสิ่งทอต่อแสงโดยใช้ Xenon

 • ตรวจตัวอย่างด้วยแสงจาก Xenon lamp ผ่านตัว optical ‘window’ filter ที่เหมือนชั้นกระจกหน้าต่าง
 • การเลือกชนิดและวิธีการวางตัวอย่างเพื่อการเปรียบเทียบตัวอย่างที่ไม่เหมือนกัน หรือ“Specimen Mounting”
 • Blue scale กับ Gray Scale ใช้เพื่อวัดระยะเวลาการตรวจและประเมินผลตรวจ

ผลลัพธ์ของการตรวจ Xenon arc + window filter ดูที่ความเข้มของรังสีแสง หรือ Irradiance ที่มีความยาวเคลื่อนแสงจาก 295 nm – 780 nm

ค่าระหว่าง 300 nm – 420 nm เป็นช่วงความยาวคลื่นแสงที่สั้นจึงส่งผลกระทบความเสื่อมสภาพของตัวอย่างมากที่สุดเพราะอยู่ในช่วงของรังสี UV

การเลือกชนิดตัวอย่างมีประโยชน์กับความต้องการที่ไม่เหมือนกัน เช่น Masking นั้นทำให้การตรวจ blue scale กับ gray scale ที่ชัดเจน

Example: การตรวจความคงทนของผ้าสีฟ้า Blue Wool ต่อแสงมีความเป็น linear ในค่าของ E (total color change) ภายในเวลา 20 ชม.

ISO 105 B02 Exposure Cycle “Normal Conditions”

มาตรฐาน ISO 105 B02 วงจรการรับแสงในสภาวะปกติ

 • ควบคุมรังสีแสงอยู่ที่ 10w//m2/nm at 420 nm; กระจกแก้วกรองแสง (Window Glass filter)
  • ที่กระจกกรองแสงนั้นมีการเปลี่ยนอยู่ตลอด
 • ฉายแสงต่อเนื่องที่อุณหภูมิ 47*C ของแผงฉนวนสีดำ
 • อุณหภูมิ 39*C ในห้องเก็บอากาศธรรมดา
 • ความชื้นที่ 40% เมื่อเปรียบเทียบกับอากาศธรรมดา

Methods in ISO B02

วิธีตรวจมาตรฐานต่าง ๆ เพื่ออะไร

ผลลัพธ์จะออกมาในรูปแบบไหน

Method 2: สำหรับการวัดมาตรฐานที่มีตัวอย่างหลากหลายคนละชนิด

Method 3: สำหรับการวัดมาตรฐานที่ได้ตั้งมาตรฐานขั้นต่ำไว้

Method 4: สำหรับการวัดมาตรฐานที่ได้ตั้งตรวจปริมาณรังสีไว้เลย (ไม่ใช้ blue wool)

ISO 105-B02 Standard reference materials

วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน ISO 105-B02

การวัดตรวจความชื้นของเครื่อง จึงใช้ Red azoic เป็นตัวเปรียบเทียบกับ Blue Wool

โดยการดำเนินการตรวจจนความจางสีเห็นได้ชัดในตัวอย่าง Red azoic แล้วจึงเปรียบกับความจางสีของ Blue Wool

(ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นตัว Blue Wool 2-4)

จึงจะสามารถดูความมีประสิทธิภาพห้องควบคุมความชื้นที่ 40%

ISO 105 B02 Test protocol

 • ขั้นตอนการตรวจตามมาตรฐาน ISO 105 B02
 • ระยะเวลาการตรวจอ้างอิงจากการเทียบตัวอย่าง หรือ blue wool กับ gray scale (ขึ้นอยู่กับวิธีการทำ)
 • การประเมินผล – ตัวอย่างที่กระทบกับสภาพแวดล้อมจริงเปรียบเทียบกับ blue wool 8
 • วิธีอื่น ๆ สามารถใช้การเปรียบเทียบ blue wool 2 ในการตรวจแบบ ผ่าน/ไม่ผ่าน (pass/fail test) แต่ไม่สามารถบ่งบอกความทนทานของชิ้นตัวอย่างที่แท้จริง
 • ISO 105-B02 มีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการกำหนดระยะเวลาและตัวอย่างการให้คะแนน
  • ยกตัวอย่างเช่น: การจางของตัวอย่าง blue wool ถึง gray scale 4 อาจจะนับเป็นคะแนนหนึ่ง ทำอีกครั้งกับตัว blue wool อาจจะนับเป็นคะแนนสอง

AATCC (American Association of Textile Colorists and Chemists) TM 16

 • Method 1 กับ 2 ไม่ได้ใช้แล้ว
 • Method 3 กับ 4 ใช้ตัว xenon arc ซึ้งมีใกล้เคียงกับมาตรฐาน automotive
 • Method 5 เป็นการวัดด้วยรังสีแสงที่เข้มแลมีพลังงานมากจึงไม่ได้เห็นมาตรฐานนี้บ่อย

เปรียบเทียบตัว Method 3 AATCC กับ ISO 105-B02 ในสภาวะตรวจที่เหมือนกัน

การตรวจของมาตรฐานสองตัวนี้แตกต่างที่ optical filter

เมื่อ AATCC ใช้ window B/SL ผลลัพธ์การตรวจจึงอยู่ในช่วงระหว่าง 300 nm – 420 nm ซึ้งมีผลทำตัวอย่างทีความเสื่อมสภาพเมื่อตรวจมากกว่า ISO 105-B02 ที่ใช้ window-IR

Assessment of AATCC 16

การประเมินตัวอย่างกับมาตรฐาน AATCC 16 นั้นเหมือนกับ ISO-B02 ที่ใช้ Gray Scale แต่เป็นการให้คะแนนจุด 5

Example: L4.5 คือสีที่จางลงและมีค่าระหว่าง 4 กับ 5

AATCC fading units (AFU) or radiant energy (kJ/m2) เป็นค่าของพลังงานแสงที่ตัวอย่างถูกกระทบจึงสามารถใช้ค่านี้เป็นตัวบ่งบอกระยะเวลาการตรวจตัวอย่างเพื่อจะเห็นผลของความจางสี

Example: ค่าของ 1 AFU เท่ากับ 1/20th เท่าของความเข้มแสงที่สามารถเปลี่ยนความจางสีของตัว Gray Scale ลำดับที่ 4 หรือ L4 ของ AATCC

Table II แสดงค่า AFU ของ มาตรฐานความจางสี blue wool ของ AATCC ตั้งแต่ L2-L9

แต่ละ AFU นั้นใช้เวลา 1 ชม. ในการตรวจตัวอย่างที่อยู่ในสภาวะปกติ และการตรวจ AFU ตามมาตรฐานนั้นใช้เวลา 20 ชม. ก่อนที่จะเห็นค่าความจางสีของตัวอย่าง

Example: ค่า AFU ของ L4 blue wool นั้นเท่ากับ 20 ในสภาวะปกติ Xenon arc + continuous light (Method 3)

ค่า 85 เมื่อวัดที่ 450 nm กับมีค่าที่น้อยกว่า 3456 เมื่อวัดที่ 300-400nm (เพราะค่า 85 วัดการตัวอย่างที่กระทบแสงผ่าน daylight glass)

มาตรฐานนี้ถูกสร้างมาเพื่อกลุ่มผ้าทอที่เริ่มได้เจอสภาวะอากาศที่รุนแรงเช่น ร้อนจัด หรือหนาวจัด จึงต้องมีวิธีการ ขั้นตอน และอุปกรณ์การตรวจที่มารับรองความต้องการตรงนี้

ISO 105B04 เป็นอีกมาตรฐานที่เน้นการตรวจตัวอย่างที่ได้เจอสภาวะอากาศของนอก (outdoor) ชึ้งเห็นความจางสีของตัวอย่างมากกว่าของ ISO 105 -B02 จึงทำให้มาตรฐาน B04 มีความจำเป็นในการวัดความจางสีของตัวอย่างเมื่อเจอสภาพอากาศที่มี UV IR กับน้ำ

Target group หรือกลุ่มตัวอย่างที่ตรวจมาตรฐานจึงเป็น B04: Outdoor/Functional wear accelerated testing of fiber blends (natural/synthetics)

ISO 105-B04 สามารถเทียบกับมาตรฐาน AATCC 169 ที่ใช้ Daylight filter ได้

เปรียบเทียบ ISO 105 -B02, -B04, and –B10

ISO 105 B02 = สำหรับตัวอย่างที่อยู่ในร่มและจอแต่แสงแดดไม่แรง เช่นแสงแดดผ่านหน้าต่าง (window filer) ความเข้มแสงอยู่ในช่วง 315-800 nm

ISO 105 B04 = สำหรับตัวอย่างที่อยู่ข้างนอกเจอฝนและแดด มีแสงรังสี UV light ที่อยู่ในช่วง 300-800nm (แรงกว่า B02)

ISO 105 B10 = สำหรับตัวอย่างที่อยู่ข้างนอกเจอฝนและแดดรุนแรงมาก มีรังสี IR ที่เพิ่มขึ้นมาจาก UV light ความเข้มแสงอยู่ในช่วง 290-800nm

การพัฒนาของมาตรฐานสำหรับ application ในอนาคตของ ISO 105-B series

มาตรฐาน ISO 105-B10 อาจสามารถนำมาแทน B04 เพราะ application ของมาตรฐานนี้ตอบโจทย์สภาวะอากาศข้างนอกที่ผ้าทอได้เจอ และสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ตรวจไปได้อย่างรวดเร็วกว่า

B02, B04, B10 เปลี่ยนเป็นอ้างอิงการใช้ตาม performance-based standards ไม่ใช่ hardware-based standards เพราะ hardware-based standards นั้นเป็นวิธีการเลือกมาตรฐานโดยอ้างอิงอุปกรณ์และกำมาวิธีที่ใช้ตรวจ แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญผลลัพธ์ของตัวอย่างหรือมาตรฐานของผลลัพธ์ที่ต้องการ

เมื่อเปลี่ยนมาเป็นใช้มาตรฐานที่อ้างอิงจาก performance-based standards การตรวจตัวอย่างนั้นสามารถใช้เครื่อง Xenon tester และวิธีการตรวจที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยไม่บังคับว่าต้องใช้เครื่องรุ่นหนึ่งกับวิธีเดียวเท่านั้น

Example: การวางตัวอย่างบน Rotating drum สามารถใช้ได้กับเครื่อง Q-Sun รุ่น Xe-2, Xe-1 หรือ Xe-3 ไม่ได้จำกัดให้ใช้แค่ Xe-2 อย่างเดียว

วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน (standard reference materials) กับผลลัพธ์หลังการตรวจ (performance conditions) นั้นสามารถบ่งบอกได้ว่าอุปกรณ์กับเครื่องที่ใช้ตรวจนั้นเป็นอย่างที่ต้องการรึเปล่า

บทสรุปของการวัดความทนทานของสีผ้าทอ

 • Lightfastness คือความทนทานของสีผ้าทอหลังจากได้กระทบหรืออยู่ในสภาพอากาศที่เจอแสงแดด
 • การตรวจเร่งสภาวะอากาศเพื่อวัดความทนทานสีของผ้าทอนั้นสามารถใช้ตัวเครื่อง xenon arc weathering เพื่อตรวจคุณสมบัตินี้ได้
 • วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน หรือ standard reference materials เป็นตัวที่ไว้เปรียบเทียบคุณภาพของเครื่องและประเมินผลของความทนทานของตัวอย่างหลังตรวจ (โดยเฉพาะตัว blue wool คู่กับ gray scale)
 • ขั้นตอนหลักที่อ้างอิง คือมาตรฐาน ISO 105-B02 กับ AATCC TM 16
 • การอ้างอิงมาตรฐานการตรวจแบบใหม่ที่เปลี่ยนจาก hardware-based เป็น performance-based
 • AATCC Blue wool นั้นเมื่อจำหน่ายจะมีเอกสารรับรองและบ่งบอกถึง scale ที่วัดในแล็บว่าค่าที่ควรได้หลังตรวจเป็นอะไร