CONTACT USUltraScan VIS Spectrophotometer เครื่องวิเคราะห์คุณภาพสี ทั้งตัวอย่างทึบแสง โปร่งแสงและโปร่งใส

         

เครื่องวัดความแตกต่างของสี ได้โดยวัสดุตัวอย่าง ที่เป็นของแข็งและของเหลว ทั้งมีความทึบแสงและความโปร่งแสง โปร่งใส ในช่วงความยาวคลื่นที่แนะนำโดย CIE ตั้งแต่ 360 – 780 นาโนเมตร ทำให้สามารถอ่านค่า visible spectrum ได้ทั้งหมด (tristimulus calculations) มีแหล่งแสงประดิษฐ์ D65 (แสงสีขาวทจากดวงอาทิตย์ช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่าย) และแหล่งแสงอื่นๆที่สามารถเปลี่ยนได้จากเมนูในโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่อง รวมถึงสามารถวัดในช่วงความยาวคลื่น 360 นาโนเมตร และสามารถวัดค่าสีของวัสดุที่มีการเรืองแสง, กระจายแสง UV ได้ ตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการควบคุมคุณภาพสี ในสายการผลิตจนถึงสินค้าที่ส่งออกไปยังผู้บริโภค