UltraScan PRO Spectrophotometer เครื่องวัดสี ทั้งของแข็งและของเหลว

         

เครื่องวัดสี UltraScan PRO (USPRO) สามารถวัดค่าได้ทั้งสีตัวอย่างแบบสะท้อนแสง (Reflectance) และโปร่งแสง, โปร่งใส (Transmission) ที่ตัวอย่างแบบของแข็งและของเหลว โดยใช้หลัการวัดแบบ d/8° ที่ช่วงความยาวคลื่น (Spectral Range) 350nm – 1050nm สามารถตเลือกใช้แหล่งแสงประดิษฐ์ที่ D65 (แสงสีขาวจากดวงอาทิตย์ ช่วงเที่ยงถึงบ่าย) และแหล่งแสงอื่นๆให้เลือก สามารถวัดค่าสีของวัสดุที่มีการเรืองแสง, กระจายแสง UV ได้ เหมาะสำหรับการใช้ในงานวิจัยที่ต้องการและในการควบคุมคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตและ QC