Q-UV Accelerated Weathering Testers Model Q-UV Spray Brand Q-Lab เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงยูวี

    เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงยูวี Q-UV Spray ยี่ห้อ Q-Lab เป็นเครื่องที่ทดสอบความคงทนหรือการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงยูวี โดยมีการจำลองและเร่งสภาวะอากาศ ทั้งสภาวะอากาศภายนอกหรือภายในได้