Q-UV Accelerated Weathering Testers Model Q-UV Spray Brand Q-Lab เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงยูวี

             

    QUV SPRAY เครื่องจำลองและเร่งสภาวะอากาศด้วยแสงยูวีและจำลองฝนตก เป็นเครื่องที่ทดสอบความคงทนหรือการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์โดยมีการจำลองและเร่งสภาวะอากาศ ทั้งสภาวะอากาศภายนอกหรือภายในได้ โดยมีชุดควบคุมความเข้มแสงของแสง UV รวมถึงชุดควบคุมอุณหภูมิ เพื่อทดสอบความคงทนต่อสภาวะอากาศจำลอง ทำให้สามารถศึกษาหาอายุการเก็บรักษา และเวลาในการทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพลง

          
    เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว