CONTACT USSalt Spray Test Model SSP, CCT Brand Q-LAB เครื่องทดสอบสภาวะไอเกลือ

 

Salt Spray Test Chambers, Solt Fog, Corosion test  หรือ เครื่องจำลองและเร่งสภาวะด้วยไอเเกลือ นิยมใช้ทดสอบความทนทาน ต่อการกัดกร่อนของยานยนต์ สี การเคลือบพื้นผิว อุตสาหกรรมเคมี การบินและอวกาศ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นการจำลองในห้องทดสอบที่ดูเหมือนสภาพอากาศ จริงที่มีสภาวะ การกัดกร่อน เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ภายในห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบที่ได้ จะคล้ายกับสภาวะกลางแจ้ง และมีการกัดกร่อนที่สัมพันธ์กัน Q-FOG มีการใช้ มาตราฐานการทดสอบ ASTM B117 เป็นต้น มีให้เลือกใช้งานในขนาดสองขนาดความต้องการ ในการทดสอบที่หลากหลาย เป็นการทดสอบที่ง่ายที่สุด เชื่อถือได้ที่สุด และใช้งานได้ง่ายกับการทดสอบตัวอย่างที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต