Salt-Spray Tester Model SSP/CCT Brand Q-LAB เครื่องทดสอบสภาวะไอเกลือ

 

เครื่องจำลองสภาวะทดสอบการกัดกร่อนและการหลุดร่อนของโลหะ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน การหลุดร่อน และการรั่วซึม ของชิ้นงานโลหะ เช่น โลหะเคลือบสี อลูมิเนียม สังกะสี อุปกรณ์เกี่ยวกับยานยนต์ เป็นต้น ด้วยหลักการ Salt Spray โดยการนำชิ้นงานทดสอบเข้าเครื่องทดสอบที่ได้ทำการปรับสภาวะตามวิธีทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ