PULVERISETTE 14 premium line Variable Speed Rotor Mill เครื่องบดตัวอย่างยาและเมล็ดปุ๋ย

         

เป็นเครื่องบดลดขนาดอนุภาคแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งสามารถบดตัวอย่างแห้งที่มีลักษณะนิ่มจนถึงค่อนข้างแข็ง หรือตัวอย่างที่มีเส้นใยเป็นส่วนผสม เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ หรือนำไปใช้ในการเตรียมตัวอย่าง เพื่อการวิเคราะทางกายภาพหรือเคมี ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมนการทดลองหรือทดสอบในงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชน, สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ

      
เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว