PULVERISETTE 23 Mini-Mill เครื่องบดตัวอย่างในงานเภสัชกรรม และการแพทย์แบบ mini – mill

         

เครื่องบดตัวอย่างแบบ Ball Mill สำหรับการบดที่ต้องการบดในปริมาณที่น้อย สามารถบดตัวอย่างแบบแห้งและภายใต้ความเย็นได้ดี เหมาะสำหรับการทำงานหลากหลายเช่น บดลดขนาดปริมาณตัวอย่างน้อย (Grinding) หรือต้องการผสมตัวอย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน( Mixing and Homogenizing ) ตัวเครื่องบดลดขนาดตัวอย่างสามารถบดตัวอย่างในงานได้หลากหลายเช่นงานวิเคราะห์ทางเคมี , งานทางด้านสิ่งแวดล้อม ,งานทางด้านเภสัชกรรมและการแพทย์,งานการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์, งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพและงานด้านการสังเคราะห์วัสดุเป็นต้น