CONTACT USPULVERISETTE 2 Mortar Grinder เครื่องบดตัวอย่างแบบใช้แรงเสียดทาน

             

    เป็นเครื่องบดลดขนาดตัวอย่างโดยอาศัยหลักการการทำงานแบบ แรงเสียดทาน (Friction) เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีความแข็ง แข็งปานกลาง อ่อนนุ่ม เปราะ และเส้นใยเปราะ และสามารถบดได้ทั้งตัวอย่างที่มีลักษณะเปียก และ แห้ง ตัวเครื่องสามารถบดตัวอย่างโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนและเครื่องสามารถบดลดขนาดตัวอย่างได้โดยไม่ทำให้เกิดการสูญเสียระหว่างการบด