CONTACT USPULVERISETTE 16 CAST IRON GRINDING INSERT เครื่องบดลดขนาดอนุภาคแบบตั้งพื้น

         

เป็นชุดเครื่องบดลดขนาดอนุภาคแบบตั้งพื้น ซึ่งสามารถบดตัวอย่างแห้งที่มีลักษณะนิ่มจนถึงค่อนข้างแข็ง หรือตัวอย่างที่มีเส้นใยเป็นส่วนผสม เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ สามารถบดตัวอย่างแห้งที่มีลักษณะกึ่งแข็ง, แข็ง และเปราะ เช่น ธัญพืช,เมล็ดพันธุ์,พืชแห้ง,อาหารสัตว์ และ เมล็ด เป็นต้น ด้วยการหมุนของหัวบดเพื่อให้เกิดการกระแทกกับผนังของช่องบดที่มีลักษณะเป็นร่อง เมื่อตัวอย่างมีความละเอียดตามขนาดของแผ่นตะแกรงที่เลือก ก็จะตกลงมาเก็บอยู่ในภาชนะเก็บด้านล่าง