CONTACT USPULVERISETTE 11 Knife Mill เครื่องบดย่อยขนาดตัวอย่างเปียกและแห้ง

             

    เป็นชุดเครื่องมือตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับบดตัวอย่างเปียกและแห้ง ที่มีลักษณะ แข็งปานกลาง ซึ่งตัวอย่างที่สามารถบดได้ เช่น ไม้,ราก ,ใบ, อาหารสัตว์, เนื้อสัตว์, ธัญพืช ,กระดาษ ,ยาง , หนัง , พลาสติก, ผ้า , เส้นใย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวอย่างโดยการลดขนาดตัวอย่าง เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ต่อไป