CONTACT USMiniScan EZ 4500 Portable Colorimeter Spectrophotometer เครื่องวัดสีแบบพกพา

hunterlab         

เครื่องวัดสี สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ใช้หลักการอ่านแบบ 45°/0° เป็น เครื่องวัดสี แบบพกพา มีหน้าจอขนาดใหญ่และอ่านง่าย น้ำหนักเบา ออกแบบให้ใช้งานด้วยมือเดียวได้ และมีปุ่มกดควบคุมการเมนูบนหน้าจอแบบเนวิเกเตอร์ ตัวเครื่องสามารถวัดค่าสีตัวอย่างแบบสะท้อนแสง รองรับสเกลสีและดัชนีสีพิเศษได้หลากหลาย ในงานอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ