MiniScan EZ 4500 Portable Spectrophotometer เครื่องวัดสีแบบพกพา

hunterlab         

เครื่องวัดสีแบบพกพา ยี่ห้อ HunterLab รุ่น MiniScan EZ 4500 สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถแสดงค่าของสีเป็นตัวเลข บนหน้าจอควบคุมการทำงาน และสั่งการได้ทันที พร้อมทั้งยังแยกความแตกต่างของสี ของชิ้นงานมาตรฐาน (Standard) และชิ้นงานตัวอย่างที่ผลิตขึ้น (Sample)