CONTACT USMiniScan 4000 Portable Colorimeter Spectrophotometer เครื่องวัดสีพกพา

hunterlab

เครื่องวัดสี MiniScan EZ 4000 เป็นเครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่และง่ายต่อการอ่าน น้ำหนักเบา ออกแบบให้ใช้งานด้วยมือเดียวได้ และมีปุ่มกดควบคุมการทำงานเมนูในหน้าจอแบบเนวิเกเตอร์ การอ่านค่าตัวอย่างรองรับสเกลสีและดัชนีสีได้หลากหลาย ในอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ