CONTACT USANALYSETTE 3 SPARTAN Vibratory Sieve Shaker เครื่องร่อนแยกขนาดอนุภาค

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการแยกขนาดตัวอย่างให้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างในขนาดที่เราต้องการ ได้ด้วยตะแกรงขนาดต่าง ๆ โดยสามารถร่อนตัวอย่างได้ทั้งแบบเปียก และแบบแห้ง สามารถควบคุมการสั่นได้หลายระดับ