ANALYSETTE 3 PRO Vibratory Sieve Shaker เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกวิเคราะห์ขนาดอนุภาค แบบอัตโนมัติ

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการแยกขนาดตัวอย่างให้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างในขนาดที่เราต้องการ ได้ด้วยตะแกรงขนาดต่าง ๆ โดยสามารถร่อนตัวอย่างได้ทั้งแบบเปียก แบบแห้งและแบบไมโคร พรีซิชั่น สามารถควบคุมการสั่นได้หลายระดับ และสามารถสั่งงานการสั่นเป็นช่วง ๆ ผ่านโปรแกรม Autosieve (Optional) รวมถึงสามารถทำการทดน้ำหนักของตะแกรงได้

      
เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว