Agera Spectrophotometer เครื่องวิเคราะห์เฉดสี เหมือนตามนุษย์มากที่สุด

         

เครื่องวิเคราะห์เฉดสีเหมือนตามนุษย์มากที่สุด เป็นเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะที่สามารถเลือกการวางเครื่องเพื่อใช้งานแบบช่องวัดอยู่ด้านบนหรือช่องวัดอยู่ด้านหน้า ซึ่งสามารถวัดค่าสี ค่าความเงาและถ่ายภาพตัวอย่างพร้อมกันในการวัดเพียงครั้งเดียวได้ โดยใช้หลักการในการอ่านค่าสีได้เหมือนสายตามนุษย์มองเห็น