CONTACT USAgera Spectrophotometer เครื่องวิเคราะห์เฉดสี เหมือนตามนุษย์มากที่สุด

         

เป็นเครื่องที่ใช้วัดตัวอย่างสีแบบสะท้อนนแสง ใช้หลักการ 0°/45° สามารถวัดค่าสีที่มีปริมาณความเงา (Gloss) ที่มุม 60° ได้ ใช้หลอด LED เป็นแหล่งแสงประดิษฐ์ในการอ่านค่าโดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนแหล่งแสงได้หลากหลายจาก Software Essential บนหน้าจอ Touch Screen ของเครื่องได้ สามารถควบคุม UV และมีกล้องความละเอียด 5 megapixel ถ่ายภาพตัวอย่างขณะวัดได้ด้วย สามารถตั้งค่าสเกลสีในการวัดตัวอย่างได้หลากหลาย  ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เฉดสีที่เหมือนการอ่านจากสายตามนุษย์มากที่สุด