CONTACT USAeros Spectrophotometer เครื่องวัดเฉดสีตั้งโต๊ะแบบ Non-contact

    hunterlab         

    เครื่องวัดสี AEROS แบบตั้งโต๊ะ Non-contact Spectrophotometer System เป็นเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ ที่วัดสีตัวอย่างตามลักณษณะธรรมชาติของตัวอย่างได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง ทำให้ได้ค่าสีที่แท้จริงและแม่นยำ สามารถวัดตัวอย่างที่มีพื้นผิวเรียบจนถึงตัวอย่างที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอได้