เครื่องวัดสี HunterLab

เครื่องวัดสี ผลิตภัณฑ์ HumterLab เป็นผู้นำด้านระบบการวัดสี โดยสามารถ นำไปควบคุมคุณภาพสี ของผลิตภัณฑ์ในเเต่ละขั้นตอนการผลิต

Quality Control Systems สามารถตรวจสอบคุณภาพสี ตั้งเเต่วัตถุดิบก่อนการผลิต(raw material), ในกระบวนการผลิต (in process), เเละผลิตภัณฑ์ (final product) โดยสามารถวัดได้ทั้งตัวอย่างที่ทืบเเสง (opaque) โปร่งเเสง (translucent) เเละโปร่งใส (transparent)

Color Formulation and CorrectionSystems สามารถคำนวนสูตรสี ของตัวอย่างที่ต้องการอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดระยะเวลาการทำงาน

Online Systems สามารถวัดค่าสีของตัวอย่าง โดยทำการวัดแบบต่อเนื่องโดยนำ เครื่องวัดสี ไปติดตั้งในกระบวนการผลิตโดยสามารถวัดค่าสี ของตัวอย่างทั้งตัวอย่างที่ทืบแสง(opaque) โปร่งแสง (translucent) และโปร่งใส(transparent)

Portable

Easy-to-use. Compact. Increased performance.

Benchtop

Easy-to-use. Compact. And Increased Performance. ColorFlex EZ Spectrophotometer gives you unsurpassed confidence and trust in your outcomes.

On-Line

Color process monitoring and analysis.