CONTACT USFoods proposal – 3.Coffee

Proposal

เครื่องวัดสีเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดมาตรฐานของสีของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมคุณภาพของสี และขจัดข้อโต้แย้งจากการมองสีด้วยสายตามนุษย์เอง เพราะมีข้อจำกัดหลายประการจากการใช้ตาในการมองสี อาทิเช่น

 

  1. ประสิทธิภาพการมองเห็นสี ด้วยสายตามีความเบี่ยงเบนตามปะเจกบุคคล ทั้งเรื่อง อายุ, เพศ, ประสบการณ์
  2. ตามมนุษย์เวลามองเฉดสีไม่สามารถแบ่งผลออกมาเป็นตัวเลขค่าสีต่างๆได้
  3. ตาของมนุษย์ไม่สามารถจำเฉดสีได้
  4. มนุษย์มีอารมณ์ และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง เวลาตัดสินเรื่องสี ตรงตามมาตรฐานหรือไม่ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการควบคุมคุณภาพสีที่ดี

 

ปัจจุบันเครื่องวัดสีได้พัฒนาให้ขจัดข้อจำกัดดังกล่าว และอ่านค่าสี

ใกล้เคียงกับสายตามนุษย์ที่มองมากขึ้น จนเป็นที่ยอมรับ และใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ยิ่งไปกว่านั้น คุณประโยชน์ของสีในผลิตภัณฑ์ Coffee ยังบ่งบอกถึงปัจจัยในการกระตุ้นต่างๆ เช่น

  1. การชักนำด้วยเฉดสี ทำให้เกิดการบริโภค (Enticing Consumption)
  2. การรับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า (Perceiving better quality)
  3. สีมีความหมาย มากกว่าความเป็นสี (Signifying Something important) เช่น บ่งบอกบางสิ่งที่สำคัญ เช่น ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยา (API), ความแดงของซอสมะเขือเทศ (Tomato sauce score)

 

โดยในอุตสาหกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้องกับสีในงานอาหาร และเครื่องดื่ม

นอกเหนือจากการดูค่าสีของผลิตภัณฑ์จากค่า CIELAB หรือ HunterLab แล้วนั้น ยังมีค่าสีต่างๆที่บ่งบอก ขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตอาหารนั้นว่าเหมาะสมดีหรือไม่

Coffee

            ปัจจัยในการดำรงชีพของมนุษย์ประการหนึ่งคือ อาหาร การบริโภคอาหารก็เพื่อให้ได้รับสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกายแต่สำหรับการดื่มกาแฟ วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือ การได้รับรู้กลิ่น และรสชาติที่หอมหวนกลมหล่อม ประกอบกับ ผลที่ได้รับจากการดื่มที่ทำให้ผู้ดื่มรู้สึกกระปรี้กระเปร่าหายง่วง ทำให้ความนิยมในการดื่มกาแฟสูงขึ้น และแพร่หลายในทุกเพศ ทุกวัย

วัตถุดิบ

การเลือกใช้กาแฟที่มีคุณภาพเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในธุรกิจกาแฟ รวมทั้ง ร้านกาแฟ ลูกค้าจะสามารถแยกแยะกาแฟแท้และไม่แท้ออกจากกัน และในที่สุดจะเริ่มเข้าใจคำว่า วัตถุดิบที่ดี จะได้คุณภาพ รสชาติ ความหอม ยิ่งพันธุ์กาแฟอาราบิก้า (Arabica) เป็นที่นิยมในวงการมากกว่ากาแฟโรบัสต้า (Robusta)

โดยสีของกาแฟที่เป็นวัตถุดิบ (Green Bean) สามารถควบคุมได้โดยใช้สเกลสี CIE LAB หรือ HunterLab

โดย CIE LAB (Est. 1976)

การคั่ว (Roasting)

การคั่วกาแฟเมล็ดด้วยความร้อนจนกระทั่งกาแฟเมล็ดมีสีน้ำตาล สามารถบ่งบอกถึงความสม่ำเสมอ และคุณภาพของกาแฟเมล็ดได้ เช่น กาแฟเมล็ดมีสีน้ำตาลแก่อ่อนไม่เท่ากัน กาแฟเมล็ดมีการพองตัวไม่สม่ำเสมอ ผิวของกาแฟเมล็ดที่คั่วแล้วมีสีน้ำตาลด้าน หรือ ผิวของกาแฟเมล็ดไม่เรียบ ซึ่งแสดงถึงปริมาณความชื้นในเมล็ด หรือ ความหนาแน่นของเมล็ด เป็นต้น

ระดับของการคั่วของกาแฟเมล็ด (Roasting Level)

SCA & Agtron

95                                            Very light

85                                            Light

75                                            Moderate Light

65                                            Light Medium

55                                            Medium

45                                            Moderate Dark

35                                            Dark

25                                            Very Dark

โดยเครื่องวัดสีสามารถ ค่าของระดับความเข้มมากจนถึงระดับความเข้มอ่อน ตามมาตรฐานสากล SCA (Specialty Coffee Association) ซึ่งใช้กันแพร่หลาย