CONTACT USComminution Silicone Rubber

Comminution Silicone Rubber

(การลดขนาดยางซิลิโคนโดยการตัดหรือสับ)

Production for analytical amounts with FRITSCH Mills

(เครื่อง FRITSCH Mills นั้นสามารถผลิตขนาดของยางซิลิโคนที่เหมาะสมกับการทดลองต่อไป)

 

การทดลองแรกของ FRITSCH Mills ในการลดขนาดยางซิลิโคน:

– การลดขนาดของยางซิลิโคนให้ได้น้อยกว่า 1 มิลิเมตร หรือ 0.1 มิลิเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทงานหรือหารทดลองที่เอาไปใช้ต่อ

– ซิลิโคนมีความเหนียวมากเพราะฉะนั้น การตัดตัวอย่างเป็นชิ้นเล็กลงผ่าน cutting mills pulverisette 19 พร้อมกับดรายไอส์ (dry ice) กระบวนการนี้เรียกว่า “cold comminution” เป็นการทำให้ตัวอย่างนั้นเย็นจนแข็งเพื่อทำให้การตัดชิ้นตัวอย่างง่ายขึ้น

 

การตัดทำให้ขนาดของยางซิลิโคนเล็กลง

สำหรับตัวอย่างขนาดเยอะ หรือมี load เยอะ เราแนะนำ Universal Cutting Mill

รุ่น PULVERISETTE 19 large.

  1. สำหรับตัวอย่างขนาดน้อยลงมา หรือขนาดที่ผ่านการทำให้ขนาดเล็กลงมาบ้าง

แนะนำให้ใช้ Universal Cutting Mill PULVERISETTE 19

 

 

 

การใช้ดรายไอส์ (dry ice)

เพราะความสำเร็จในงานกับตัวอีลาสโตเมอร์ (elastic+polymer = elastomer)

การนำดรายไอส์มาใส่พร้อมกับตัวอย่างและกรองผ่าน (sieve) รูขนาด 4 มม.

หมายเหตุ: แม้จะผ่านการแช่แข็งกับดรายไอส์ ซิลิโคนนั้นยังคงความยืดหยุ่นอยู่

 

ถ้าต้องการใช้ตัวอย่างเล็กลงกว่านี้ให้ทำตามขั้นตอนเดิมแต่ผ่านตัวกรอง

ที่มีรูขนาด 0.5 มม. แต่เพราะว่ามาตรฐานของตัว PULVISETTE 19 นั้นรับรอง

ตัวกรองถึงแค่ขนาด 1 มม. ขั้นตอนนี้จึงไม่สำเร็จกับตัว PULVISETTE 19

 

การตัดตัวอย่างที่ความเร็วของ Vairable Speed Rotor Mill

จึงเป็นหนทางที่สามารถแก้ไขเมื่อต้องการตัวอย่างที่ผ่านรูเล็กถึง 0.5 มม. ได้

แต่ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ดรายไอส์ (no dry ice needed) ทั้งกับตอนตัดโดยใช้เครื่อง Cutting Mill PULVISETTE 19 และกับตัว Vairable Speed Rotor Mill PULVERISETTE 14 classic line

 

 

 

ล่าสุดตัวเครื่อง PULVERISETTE 14 classic line

นั้นได้ใช้เตรียมตัวอย่างโดยใช้ที่กรองขนาด 0.2 มม. โดยไม่ใช้ความเย็นมาช่วยตัดตัวอย่าง (no cold comminution) และผลลัพธ์ของตัวอย่าง

เมื่อผ่านเครื่องนี้นั้นมีขนาดความกว้างที่เล็กลองมากกว่า 50% ของขนาดตัวอย่างตอนเริ่ม ตรงกับมาตรฐานของ FRITSCH ที่รับรองการตัด

ตัวซิลิโคนได้เล็กถึงขนาด 0.1 มม.ซิลิโคนมีความยืดหยุ่นที่คงถึง -90 องสาเชลเชียส เพราะฉะนั้นการทำ cold comminution หรือทำให้

ตัวอย่างแข็งด้วยความเย็นนั้นไม่ได้ผล

 

สรุป Summary

ถ้าต้องการตัวอย่างเล็กกว่า 1 มม.

  1. ตัดตัวอย่างด้วยอุปกรณ์อื่นให้ขนาดตัวอย่างเล็กถึง 2 cm
  2. ใช้ Universal Cutting Mill PULVERISETTE 19 ที่มีตัวกรองขนาด 4 mm
  3. ใช้ Variable Speed Rotor Mill PULVERISETTE 14 classic line มีตัวกรองขนาด5 mm

ถ้าเป็นตัวอย่างชิ้นใหญ่

  1. ใช้ Universal Cutting Mill PULVERISETTE 19 large ที่มีตัวกรองขนาด 4 mm
  2. ใช้ Variable Speed Rotor Mill PULVERISETTE 14 classic line มีตัวกรองขนาด5 mm

ทาง FRITSCH แนะนำให้ใช้เครื่อง Variable Speed Rotor Mill PULVERISETTE 14 classic line พร้อมกับอุปกรณ์ตัดตัวอย่างชิ้นใหญ่

กับตัว Vibratory Feeder LABORETTE 24 ที่สามารถใส่เครื่องตัวอย่างเข้าในเครื่องตัดโดย automatic และเท่า ๆ กัน

Vibratory Feeder LABORETTE 24