CONTACT USComminution of Plastic Beverage Bottles

Comminution of Plastic Beverage Bottles

(การบดตัวขวดพลาสติก)

กฎของการ packing เป็นตัวบ่งชี้การ processing

ผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นได้นำเจอผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติก ในเมื่อความต้องการของใช้พลาสติกหลังกระบวนการบรรจุนั้นมามากขึ้น กฎได้ถูกทั้งขึ้นมาใหม่เพื่อตอบรับความต้องการตรงนี้

 

สมัยก่อนพลาสติกนั้นมีความสำคัญโดยการนำมาเป็นพลังงานใช้ในอุตสาหกรรมรมทางเหล็กและซีเม็น ในเมื่อราคาของน้ำมันดิบและตัว material อื่น ๆ ที่ตอบโจทย์การ packaging การนำขวดพลาสติกมาใช้หลังการกระบวนการ packaging และมาทำเป็นพลังงานนั้นเป็นคำตอบของการนำขวดพลาสติกมาใช้

 

การนำวิธี processing ของขวดพลาสติก

ผู้จัดการขยะต้องเผชิญกับการนำขวดพลาสติกมา process ต่อ เพราะฉะนั้นขวดพลาสติกนั้นต้องนำมาบดจนเป็นขนาดเล็กเท่า (flecks) ไซส์ 3×12 mm และจนเป็นผง

  • ต่อมาตัวอย่างที่บดแล้วนั้นจะต้องผ่านการทำความสะอาดที่เหมาะสม และมีการแยกประเภทพลาสติก (ตัวอย่าง PP (polypylene) หรือ PE (polyethylene) ที่ส่วนใหญ่แล้วนำไปทำฝาขวด) โดยการใช้กระบวนการแยกผ่านน้ำหนักพลาสติกที่ต่างกัน (density separation)
  • หลังจากนี้จะเป็นการตากให้แห้ง ในขั้นตอนนี้กระดาษที่ติดพลาสติกสามารถนำออกผ่านการเป่าลมได้
  • ตัวอย่างที่เป็นชิ้น flecks สามารถนำไปใช้โรงงานรีไซเคิลได้ สำหรับการ process เพิ่มหลังจากขั้นตอนนี้สามารถนำไปแยกส่วนที่บดจนละเอียดไปขายต่อได้

 

การวิเคราะห์ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ผ่านการบดจำพวกที่มีมาตรฐานดีมากต้องมีการวิเคราะห์เพิ่ม โดยตัวอย่างจำพวกนี้

จะเป็นประเภทเกล็ด (flecks) และแกรนูล (granules) มาตรฐานที่ใช้บ่งชี้คุณภาพของตัวอย่าง

จำพวกนี้แบ่งเป็น ความเป็น polymer ของพลาสติก (degree of polymerization) กับสี (color)

ความเป็น polymer ของพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับความทนทานแรงและความร้อน

  • Degree of polymerization: สามารถวัดได้โดยใช้ดัชนีการละลาย (ดัชนีนี้ใช้สำหรับ chemical polymer) ค่าของดัชนีขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอย่าง
  • Color: ส่วนสีนั้นวัดด้วยดัชนีความขาว โดยค่าของดัชนีขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอย่างและความย้อนแสงของตัวอย่าง

 

เพราะฉะนั้นก่อนจะได้วัดมาตรฐานของตัวอย่างผ่านดัชนีทั้งสองนี้ ตัวอย่างนั้นต้องมีการบด

ให้ได้มาตรฐานที่มีขนาดเหมือนกันก่อนทาง FRITSCH แนะนะนำตัว Variable Speed

Rotor Mill PULVERISETTE 14 classic line ที่มีใบพัด rotor 12 ribs และตัวกรองที่มี

ความกว้างของตาข่าย 1 มม. ความเร็วของการหมุ่นนั้นสามารถรับรองความเป็นมาตรฐาน

ของตัวอย่างที่ผ่านการตัดโดยตัว rotor

 

เราแนะนำว่าถ้าตัวอย่างเป็น polyethylene terephthalate ควรใช้ความเร็วที่ 16.000 รอบ

ต่อหนึ่งนาที rpm (round per minute) แล้วแต่ตัวอย่างและมาตรฐานที่ใช้ ความเร็ว

ของการหมุนนั้นควรอยู่ในช่วง 10.000 ถึง 14.000 rpm การใช้ความเร็วที่ลดลงจะทำให้

ความร้อนของเครื่องระหว่างการบดลดลงพร้อมกับความทนทานของเครื่องที่มากขึ้น