CONTACT USChemical Analysis of Lead in Toys

Chemical Analysis of Lead in Toys (ตะกั่วที่อยู่ในของเล่น)

ตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีความอันตราย

 

90%ของตะกั่วนั้นอยู่ในกระดูกและฟันของร่างกายคน เพราะว่าตะกั่วนั้นสะสมภายในร่างกายของคนทีละน้อย ๆ ตะกั่วนั้นเป็นที่อันตรายต่อเด็ก ๆ ด้วย ตามากฎของยูโรปชื่อ EN71-3 นั้นบังคับให้มีการควบคุมตะกั่วในของเล่น ตามกฎของอเมริกาของ ASTM ชื่อ F 963-07 นั้นบังคับให้มีตะกั่วในสีที่อยู่ในของเล่นเด็กไม่เกิน 600mg/kg

เพราะฉะนั้นการบดตัวของเล่นเด็กเพื่อนำไปวัดมาตรฐานพวกนี้เป็นสิ่งที่จำเป็น

 

 

หลังจากที่แยกชิ้นส่วนของเล่น ตัวอย่างนั้นสามารถนำไปบดใน Universal Cutting Mill PULVERISETTE 19

หรือ Universal Cutting Mill PULVERISETTE 19 large ที่มีความเร็ว (variable speed) อยู่ในช่วง 70 ถึง 700 rpm รอบต่อนาที ข้อได้เปรียบของเครื่องบดตัวอย่างจำพวก mills นั้นคือความสะดวกสบายในการแยกอุปกรณ์ของเครื่องออกมาล้างทำความสะอาดไม่ให้ชิ้นตัวอย่างต่างประเภทมาผสมกันได้

 

หลังจากการตัดบดเป็นขนาด 2-4 mm ของตัวอย่าง ขั้นตอนต่อไปคือนำเครื่อง

Variable Speed Rotor Mill PULVERISETTE 14 classic line มาบดตัวอย่าง

ให้ละเอียดมากขึ้นเป็นขนาด 200-500 μm (ไมโครมิเตอร์)

ตัวใบพัดของเครื่อง PULVERISETTE 19 นั้นไม่ควรเป็นโลหะหนักหรือ ควรที่จะทำมาจากทังสเตนคาร์ไบด์ (tungsten carbide) และเพื่อลดการเสียดทานที่ทำให้อุปกรณ์เครื่องร้อน ความเย็นโดยใช้ไนโตรเจ็นเหลว (liquid nitrogen) หรือ ดรายไอส์ (dry ice) การตรวจธาตุของตัวอย่างที่บดเรียบร้อยแล้วต้องวิเคราะห์ตัว x-ray fluorescence

ตัวอย่างที่ใช้เป็นของเล่นพลาสติกแต่ว่าตัวอย่างที่เป็นของเล่นทำมาจากไม้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน